Informatie

Privacyverklaring

Clementijn, gevestigd aan Krachtighuizerweg 46A te Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is opgesteld op 20 februari 2020 en kan op basis van wijzigingen in onze werkwijze aangepast worden. Daarom adviseren wij u om deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.
Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op persoonsgegevens die wij via de site ontvangen/verwerken.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:

Clementijn
Krachtighuizerweg 46A
3881 PD Putten

Nederland
+31 6 150 47 073
KvK 09094068
Clementijn is te bereiken via info@clementijn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Clementijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u:
– de site bezoekt
– artikelen via de site bestelt
– of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie

Minderjarigen

Clementijn heeft niet als doel om persoonsgegevens van minderjarigen te verwerken. Via de website bestaat de mogelijkheid dat minderjarigen gegevens met ons delen, dit kunnen wij niet voorkomen of controleren.
Indien u als wettelijk vertegenwoordiger constateert dat ongewenst persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt zijn, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen om de betreffende gegevens te verwijderen.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Clementijn verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Clementijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om aankopen te verwerken
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Clementijn analyseert uw bezoekgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Clementijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Clementijn) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Clementijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van (verplichte) persoonsgegevens:

Bestelling:
Gegevens: Naam, Postcode, Adres/huisnummer, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, betaalgegevens
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: wettelijke bewaartermijn

Contactformulier:
Gegevens: Naam, E-mailadres
Bewaartermijn: 2 maanden na afronding contact
Reden: terug kunnen kijken bij vervolgvragen

Partymailinglijst:
Gegevens: Naam, Postcode, Woonplaats, E-mailadres
Bewaartermijn: 6 maanden na afmelding
Reden: aan kunnen tonen dat toestemming gegeven is

Delen van persoonsgegevens met derden

Clementijn deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, waaronder het land waar de gegevens verwerkt worden. Clementijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Clementijn uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit laatste doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Leveranciers die namens clementijn.nl persoonsgegevens verwerken:
NieuwPixels voor het verzorgen van mailings
OrselMCH als leverancier voor de webhosting
Google voor analyse van websitebezoek

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Clementijn gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze geanonimiseerde cookies waarvoor geen toestemming vereist is voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Clementijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@clementijn.nl.

Het kan zijn dat we, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek te sturen. Maak dan in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Clementijn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Clementijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De communicatie via de website verloopt via een veilige verbinding, die u kunt herkennen aan HTTPS en het gesloten “slotje”.
Op de gebruikte computer zijn de gebruikelijke beveiligingsmaatregelen getroffen zoals wachtwoord, virusbeveiliging en backup.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@clementijn.nl

We doen er alles aan om u te helpen bij uw keuze.

Twee keer per jaar geven wij een brochure uit waarin de kledinglijn voor het nieuwe seizoen overzichtelijk weergegeven wordt. Deze kunt u direct online bekijken of afhalen als de Clementijn kledingverkoop op een locatie bij u in de buurt is. Bent u benieuwd waar en wanneer u deze merkkleding kan zien, passen en kopen? Schrijf u dan in voor onze mailing. Daarnaast plaatsen wij elke maandag een advertentie op de achterzijde van het RD met een overzicht van de actuele locaties die wij bezoeken.

Aanmelding Clementijn mailing

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste acties en locaties waar u de Clementijn kledingverkoop kan bezoeken? Schrijf u dan in voor onze mailing.

Dameskleding zoeken op clementijn

Zoeken in: